Adaptační kurzy 2018

Adaptační kurzy pro 1. ročníky

Termín: 10. – 14. 9. a 18. – 21. 9. 2018

Třídy: MS 1. A, MS 1. B, OK 1. A, OK 1. B, KNS 1.

Letos jsme opět po roční pauze uspořádali adaptační kurzy na Pohořanech. Využili jsme lektorů z P – centra, kteří zajišťovali „ledolamky“ a teamové hry a strategie. Odpolední program jsme si pak zajišťovali sami, využili jsme hřiště ke sportovním aktivitám. Vyběhli jsme na Jedovou s „raněnýma“ i všichni zdraví. Viděli jsme zkázu lesů při cestě do Jívové a někteří bloudili při bojovce směr Véska. Večery byly u ohně, povídalo se, hrála se Partička nebo se lehce pělo. Počasí bylo skvělé a přispělo k dobré náladě